Faze pripreme projekta:

  1.        Analiza potreba klijenta
  2.        Targetiranje potencijalnih fondova
  3.        Analiza i prilagođavanje unutrašnjih dokumenata klijenta
  4.        Stvaranje nacionalnih i međunarodnih partnerstava
  5.        Izrada projektne dokumentacije
  6.        Prva verzija projektne dokumentacije
  7.        Konsultacije sa klijentom oko prve verzije sve do izrade konačnog predloga projekta
  8.        Prevođenje projektne dokumentacije
  9.        Priprema prateće dokumentacije
  10.    Konačna dokumentacija, spremna za apliciranje

Kako bi se povećala šansa da se dobiju sredstva u što kraćem roku, do odobrenja sredstava se nećemo fokusirati na jedan fond, već će se aplicirati na svaki odgovarajući do realizacije dogovorenog projekta.

Klijent je u obavezi da nam pruža odgovarajuće informacije, daje sugestije na verzije projekta, dostavlja dokumentaciju neophodnu za konkurisanje i na kraju pečatira i potpiše projekat za slanje, i/ili podnese projekat elektronskim putem prema instrukcijama.