Kompanija Interlink bussines centar doo osnovana je 2011. godine i do sada je realizovala veliki broj projekata, pre svega u IT industriji, kao i u pisanju razvojnih projekata. Naš projektni tim je formiran da objedini dosadašnja pojedinačna iskustva konsultanata i pruži uslugu pisanja razvojnih projekata. Pored državnih institucija u prilici smo da pomognemo i brži razvoj domaćih i inostranih kompanija kroz efikasan pristup sredstvima iz javnih i privatnih razvojnih fondova.

Članovi tima su, sa velikom stopom uspeha, napisali preko 130 projekata, i realizovali donacije u vrednosti od oko 45 miliona evra. Projekte smo u ime državnih i javnih institucija podnosili ambasadama, domaćim i stranim fondovima, te fondovima Evropske unije. Naši konsultanti su obučili preko 1900 polaznika iz dve stotine državnih i javnih ustanova i preduzeća kako bi uspešnije aplicirali i vodili razvojne projekte.

Visok kvalitet naših obuka i treninga potvrđuje prosečna ocena 4,7 od mogućih pet – koju su naši polaznici kroz evaluacije dali našim konsultantima. Državnim, javnim i privatnim organizacijama nudimo i usluge savetovanja pri identifikaciji fondova za apliciranje i formulisanju projektnih ideja, kao i podršku pri identifikaciji partnera i realizaciji projekta.